Odpady to nasza specjalność, recycling Epak - transport odpadów Epak - utylizacja odpadów
utylizacja odpadów
Utylizacja odpadow, odbior, recycling
Odbiór odpadów
Recycling, wywóz odpadów, utylizacja, Kalisz, ostrów, pleszew, wielkopolska
EPAK - recycling, odpady, wyzwóz odpadów
UTYLIZACJA ODPADÓW, ODBIÓR ODPADÓW, WYWÓZ, RECYCLING ODPADÓW
recycling i odbior oraz utylizacja odpadów
Zagospodarowanie odpadów oraz utylizacja
Sklep internetowy ekotu.pl
© 2005 PHU EPAK
Wywóz, odbiór,
utylizacja, transport,
pojemniki na odpady

Odbieramy: (utylizacja odpadów)

 • sprzęt elektroniczny,
 • monitory,
 • komputery,
 • zużyte źródła światła zawierające rtęć,
 • odpady z warsztatów samochodowych,
 • zużyte akumulatory,
 • przeterminowana żywność,
 • odpady produkcyjne,
 • odpady tworzyw sztucznych
 • odpady z przetwórstwa żywności i żywność przeterminowana,
 • olej i odpady ropopochodne,
 • zaolejone czyściwo i płyny szlifierskie,
 • sprzęt AGD i urządzenia chłodnicze,
 • inne odpady na zlecenie wytwarzającego.

Dostarczamy: (odbiór odpadów)
Środki myjące i czyściwa niezbędne w każdym zakładzie przemysłowym lub w warsztacie

Odbieramy: (utylizacja odpadów)

 • odpady medyczne i weterynaryjne,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • przeterminowane chemikalia i odczynniki,
 • termometry rtęciowe,

Dostarczamy: (recycling odpadów, utylizacja i odbiór)
Środki myjące i dezynfekujące niezbędne w każdym gabinecie lekarskim i weterynaryjnym

» przydatne dokumenty

Odbierzemy wszelkie odpady i weźmiemy za nie pełną odpowiedzialność, wystawimy wymagane
przepisami dokumenty.

Na życzenie klienta wykonamy dokumentację fotograficzną z procesu niszczenia odpadów.

Ceny odbioru odpadów uzależnione są od ilości i rodzaju odpadów i są każdorazowo ustalane po pisemnym zapytaniu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 
jestem w katalogu .
do góry  
utylizacja odpadów, odbiór odpadów, wywóz odpadów, zagospodarowanie odpadów - epak Projektowanie stron internetowychm, domeny, hosting, doradzwo internetowe oferta | pojemniki | kontakt | linki | prawo | decyzje | zleć usługę | do pobrania